Llibres de text i altre material 2020-21

Llibres de text per al curs 2020-21

En cas d'usar algun llibre de text, que alguns professors no ho fan i per això recomanem no comprar-los fins no veure el professor, són els següents:

Recordem també que quan el llibre està editat en les dues llengües oficials, l'alumne pot triar en quina d'elles porta el llibre.

Gràcies al Programa Xarxa Llibres, el centre disposa d'un banc de llibres de text que es presten gratuïtament als alumnes. Més informació sobre aquest banc de llibres.

 

Per fomentar en l'alumnat l'interés per la lectura i desenrotllar l'hàbit lector, alguns departaments demanen la lectura d'alguns llibres al llarg del curs. Es pot consultar ací el llistat del curs 2020-21.