PGA

S'adjunta l'enllaç a la PGA del centre per al curs 2016-2017, aprovada per la directora, en data dimarts 15 de novembre de 2016.


PGA 2016-2017

 

així com del resum del Pla Anual de Formació (PAF) per al mateix curs.