PGA

S'adjunta l'enllaç a la PGA del centre per al curs 2017-2018, aprovada per la directora el 12 de gener de 2018.


PGA 2017-2018

 

així com del resum del Pla Anual de Formació (PAF) per al mateix curs.