Projecte Educatiu del Centre

Conselleria, en les seues instruccions per aquest curs 2018-19 estableix el que ha d’incloure ara el projecte educatiu de cada centre.

En un principi vam acordar fer projectes curriculars diferenciats per etapes, però ja fa temps que només ha d'haver un projecte educatiu de centre. Toca, doncs reestructurar el que tenim aprovat per adaptar-ho al que vol Conselleria i acabar de redactar el poc que ens falta. Així tenim:

 ->Apareixen en negreta i cursiva els que han canviat darrerament.

 

I uns altres documents, que haurem d'incorporar als anteriors (o no, perquè ja estan obsolets, però hi tenen alguna idea aprofitable):