Activitats Esportives fora d'horari lectiu

L’IES La Malladeta és centre CEPAFE: Les activitats esportives complementàries i extraescolars del centre estan cofinançades pel Ministeri d'Educació Cultura i Esport i la Conselleria d'Educació, Innovació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.

Cofinanciació procedent del PAM (Pla d'Actuació per a la Millora" «programa finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport»i dels programes de la Generalitat PIIE (Projecte d'Innovació i Investigació Educativa) "Mou-te pel teu futur» i el projecte esportiu PEAFS del centre.

 

"CENTRE EDUCATIU PROMOTOR DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT"

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana i el Ministeri d'Educació i Esport (MECD) col·laboren en les activitats esportives fora d'horari lectiu de l'IES La Malladeta.

El Projecte Esportiu de Centre de l'IES La Malladeta té com a finalitat promoure l'activitat física i l'esport fora de l'horari lectiu per a incrementar la pràctica regular de l'activitat física i esportiva dels i les nostres joves, perquè no es limite al que fan en la classe d'educació física, com sol ocorre amb moltes xiques. Busca també fer accessible la pràctica esportiva a tot el nostre alumnat, complimentant les possibilitats o l’oferta actual d’activitats de les escoles municipals d'esport, aprofitant les instal·lacions del nostre centre educatiu en horari no lectiu i seguint el marc nacional de l’activitat física i l’esport en edat escolar.

Per a fer accessible la pràctica de l'esport i l'activitat física al nostre alumnat i fomentar hàbits de vida saludable, a més de variades modalitats d'esport guiat cada dia durant l'esplai, animem al nostre alumnat a practicar les següents activitats gratuïtes per les vesprades al nostre centre: pilota valenciana, atletisme i escacs.

Cal tenir en compte que l'IES La Malladeta és un centre compromés amb l'esport i el foment d'actituds i valors que afavorisquen la igualtat de gènere i potencien el joc net, l'educació en valors i els hàbits saludables. D'ací la col·laboració amb el nostre ajuntament en la cessió de les nostres instal·lacions i equipament esportiu per a una gran varietat d'esports. Igualment com a centre promotor de l'esport i d'hàbits saludables, el centre organitza competicions esportives i altresactivitats extraescolars coeducatives i inclusives que estimulen l’esforç personal i l’autoestima, fomenten el treball en grup i el respecte a l’altre,ajuden a fer amistats, adquirir una disciplina, realitzar activitats saludables durant el temps lliure, sentir-se millor física i ànimicament, estimar el seu centre, i -una vegada desenvolupat eixe sentit de pertinença- desitjar continuar estudiant. Es tracta d’activitatsrelacionades amb l'esport de salud, oci i medi ambient, com viatges a la neu, activitats nàutiques, de multiaventura,..., xarrades sobre esport i salud, alimentació sana, foment de la ingesta de fruita, l'esport i la discapacitat, etc.

Des del centre animem a les escoles esportives, els clubs esportius així com a altres col·lectius i els pares i mares del nostres alumnes a col·laborar amb el projecte. Poden posar-se en contacte mitjançant el correu elctrònic del centre: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Blog esportiu del centre: "L'esport és notícia a l'IES La Malladeta", on trobarem notícies, reflexions sobre l'esport i informació sobre activitats.

Blog de Pilota Valenciana de l'IES La Malladeta

 

Agrairíem la seua participació en la següent breu ENQUESTA sobre les ACTIVITATS ESPORTIVES A L'IES LA MALLADETA FORA D'HORARI LECTIU. Moltes gràcies.

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

El IES La Malladeta es centro CEPAFE: Las actividades deportivas complementarias y extraescolares del centro están cofinanciadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y por la Conselleria de Educación, Innovación, Cultura y Deport de la Generalitat Valenciana.

Cofinanciación procedente del PAM (Plan de Actuación para la Mejora" «programa financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte»y de los programas de la Generalitat PIIE (Proyecto de Innovación y Investigación Educativa) "Muévete por tu futuro» y el proyecto deportivo PEAFS del centro.

 

"CENTRO EDUCATIVO PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE"

 

La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura Deporte de la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Educacióy Deporte (MECD) colaboran en las actividades deportivas de fuera de horario lectivo del IES La Malladeta.

El Proyecto Deportivo de Centro del IES La Malladeta tiene como finalidad promover la actividad física y el deporte fuera del horario lectivo para incrementar la práctica regular de la actividad física y deportiva de los y nuestras jóvenes, porque no se limite a lo que hacen en la clase de educación física, como suele ocurre con muchas chicas. Busca también hacer accesible la práctica deportiva a todo nuestro alumnado, cumplimentando las posibilidades o la oferta actual de actividades de las escuelas municipales de deporte, aprovechando las instalaciones de nuestro centro educativo en horario no lectivo y siguiendo el marco nacional de la actividad física y el deporte en edad escolar.

Para hacer accesible la práctica del deporte y la actividad física en nuestro alumnado y fomentar hábitos de vida saludable, además de variadas modalidades de deporte guiado cada día durante el recreo, animamos a nuestros alumnos a practicar las siguientes actividades gratuitas por las tardes en nuestro centro: pelota valenciana, atletismo y ajedrez.

Hay que tener en cuenta que el IES La Malladeta es un centro comprometido con el deporte y el fomento de actitudes y valores que favorezcan la igualdad de género y potencian el juego limpio, la educación en valores y los hábitos saludables. De ahí la colaboración con nuestro ayuntamiento en la cesión de nuestras instalaciones y equipamiento deportivo para una gran variedad de deportes. Igualmente como centro promotor del deporte y de hábitos saludables, el centro organiza competiciones deportivas y otras actividades extraescolares coeducativas y inclusivas que estimulan el esfuerzo personal y la autoestima, fomentan el trabajo en grupo y el respeto al otro , ayudan a hacer amistades, adquirir una disciplina, realizar actividades saludables durante el tiempo libre, sentirse mejor física y anímicamente, estimar su centro, y -una vez desarrollado ese sentido de pertenencia- desear seguir estudiando. Se trata de actividades relacionadas con el deporte de salud, ocio y medio ambiente, como viajes a la nieve, actividades náuticas, de multiaventura, ..., charlas sobre deporte y salud, alimentación sana, fomento de la ingesta de fruta, el deporte y la discapacidad, etc.

Desde el centro animamos a las escuelas deportivas, los clubes deportivos así como a otros colectivos y los padres y madres de nuestros alumnos a colaborar con el proyecto. Pueden ponerse en contacto mediante el correo elctrónico del centro: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Blog deportivo del centro: "El deporte es noticia en el IES La Malladeta", donde encontraremos noticias, reflexiones sobre el deporte e información sobre actividades.

Blog de Pelota Valenciana del IES La Malladeta

Agradeceríamos su participación en la siguiente breve ENCUESTA sobre las ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL IES LA MALLADETA FUERA DE HORARIO LECTIVO. Muchas gracias.