Beques per a estudis postobligatoris no universitaris

Segons convocatòria publicada en el BOE del 16-08-2018 les beques generals per a estudis no universitaris es dirigixen a estudiants que en el curs 2018-2019 estiguen matriculats, entre altres, en:

  • Primer i segon curs de Batxillerat
  • Formació Professional Bàsica, de Grau Mitjà i de Grau Superior

 

Termini de presentació: fins el 1 d'octubre de 2018

 

La sol·licitud s'haurà de complimentar en el formulari accessible per via telemàtica en l'adreça https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1093

Una vegada complimentada la sol·licitud, l'interessat haurà de signar-la amb qualsevol dels sistemes de signatura electrònica acceptats per la seu electrònica i enviada pel procediment telemàtic establit, quedant així presentada a tots els efectes.

Cal conservar el resguard de la sol·licitud presentada, per a acreditar, en cas de que resulte necessari, que ha sigut presentada en termini i forma. No seran tingudes en compte aquelles sol·licituds complimentades per via telemàtica que no completen el procés de presentació establit.

 

Més informació a:

S'entendrà que no han destinat la beca a la seua finalitat i se'ls demanarà que la tornen els qui:

  • Causen baixa de fet en el centre, abans del final del curso 2018-2019.
  • No assisteixen a un 80% o més de les hores lectives, llevat de dispensa d'escolarització.
  • No superen el 50% de les assignatures, crèdits o hores matriculats, en convocatòria ordinària ni extraordinària.