Matrícula

Formalització de la matrícula per al curs 2020-21

Per formalitzar la matrícula cal emplenar uns formularis en paper i presentar-los a la Secretaria en els dies indicats al següent calendari de matrícula:

ESO

adscrits

centre

admesos

1r ESO

26-30 juny ♦

10 juliol

30 jul

2n ESO

---

9 juliol

30 jul

3r ESO

---

8 juliol

30 jul

4t ESO

---

6 juliol

30 jul

 

 

Fase Ordinària

Fase extraordinària

 

Centre

Admesos

Centre

FPB

10 juliol

23juliol

 

1r CF ♠

13 juliol

2 setem

 

2n CF ♠

14 juliol

2 setem

17 juliol

1r Batx. ♠

7 juliol

28 jul

 

2n Batx. ♠

7 juliol

28 jul

16 juliol

PAU

22 de juny

---

15 juliol

Degut a les festes patronals, el 29 de juliol el centre estarà tancat. 

 

 Segons siga el nivell en el qual es matricula, aquesta documentació s'arreplega:

 • Alumnes de centres adscrits: dins d'un sobre, a l'institut, uns dies abans. L'hauran de presentar els dies indicats amb el següent horari:
  • Mare Nostrum: dia 26, de 10 a 13
  • Dr. Esquerdo: dia 29, de 10 a 13
  • Hispanitat: dia 30, de 10 a 13
 • Alumnes d'ESO i FPB (Formació Professional Bàsica), dins d'un sobre, a la consergeria d'aquest centre.

♥ Els alumnes que hagen de repetir 2n de FPB o 4t d'ESO rebran el sobre amb les notes de l’avaluació extraordinària, de mans del tutor.

♣ Aquests alumnes (admesos) podran recollir el sobre a consergeria, en comprovar que apareixen al llistat definitiu d’alumnes admesos.

La resta d’alumnes recolliran el sobre a l'institut del 29 de juny al 3 de juliol. Si són d’ESO, haurà de vindre un dels pares a signar el consell orientador.

 • Alumnes de Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà o superior: s'imprimeixen des d'aquesta pàgina (mireu més avall)

 

Si cap alumne no es matricula en els terminis indicats s’entendrà que renuncia a la plaça, que s’oferirà als alumnes no admesos.

 

Les classes comencen el 7de setembre; els llistats dels grups no estaran fins el divendres anterior.

 

Recordem les mesures de seguretat vigents:

No han de demanar cita prèvia. S'entén que se’ls ha citat en aquest comunicat o en les dates indicades pel tutor o tutora de l'alumnat.

En tot cas hauran de venir amb mascareta, entrar al centre per l'entrada principal de manera individualitzada, respectant l'ordre d'arribada, rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la distància de seguretat mínima de 1,5 metres, seguir el sentit de les fletxes i seguir les indicacions del personal i cartelleria.

Recorden que han de portar tots els documents ja emplenats, però no es preocupen: si tenen algun dubte o problema els ajudarem aquí. És convenient també que porten el seu propi bolígraf o un altre material que puguen necessitar.

 

Documentació

La documentació que has de posar dins del sobre és la següent:

 • FITXA DE DIRECCIÓ D'ESTUDIS  degudament emplenada.
 • FOTOGRAFIES de carnet: 2 si ets alumne del centre o 3 si ets NOU ALUMNE. Anota darrere el teu nom i cognoms.
 • FOTOCÒPIA DEL DNI, de l’alumne si comences Batxillerat o 1r de Cicles Formatius o si ets NOU ALUMNE. Si tens NIE TAMBÉ HAURÀS D’APORTAR EL PASSAPORT.
 • INFORME DE SALUT DE L'ESCOLAR si comences una nova etapa educativa (qualsevol 1r curs, excepte repetidors) o si ets NOU ALUMNE.
 • FOTOCÒPIA DE LA TARGETA SIP si ets NOU ALUMNE de 1r o 2n d'ESO.
 • CERTIFICAT DE PROMOCIÓ de curs per als alumnes nous d'ESO (el facilita el centre on estudiaves el curs anterior)

RECORDA QUE LA MATRÍCULA NO SERÀ EFECTIVA MENTRE NO APORTES AL CENTRE TOTA LA DOCUMENTACIÓ SOL·LICITADA.

 

*Alumnes de Batxillerat o Cicles Formatius de grau mitjà o superior s'imprimiran la documentació des dels següents enllaços, pagaran les taxes en un banc i ho presentaran tot a Secretaria el dia indicat.

Fitxes de matrícula:

1r Batxillerat Ciències               2n Batxillerat Ciències

1r Batxillerat Ciències Socials    2n Batxillerat Ciències Socials

1r de Grau Mitjà                       2n de Grau Mitjà

1r de Grau Superior                  2n de Grau Superior

Taxes:

Cal triar una o dues de les tres últimes taxes (segons siga el cas, l'Expedició de l'historial acadèmic només es paga el curs que es comença l'etapa) a http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/val/tasas.asp?idf=ADMIN. Si es tria alguna reducció caldrà justificar-la documentalment.

 
Imprès d'assegurança escolar

Full d'afiliació a l'Ampa

Instruccions 1r Batxillerat                            Instruccions 2n Batxillerat

Instruccions 1r de Grau Mitjà i Superior        Instruccions 2n de Grau Mitjà i Superior